Політика якості

ТОВ «Субару ВІДІ Стар» (надалі - Компанія) надає споживачам повний комплекс послуг з продажу нових легкових та комерційних автомобілів, запчастин, аксесуарів до них та супутніх послуг, пов’язаних з їхньою реалізацією, післяпродажним обслуговуванням та ремонтом. Підтвердженням відповідності впровадженої системи якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 є додаток до сертифікату (реєстраційний №496614 QM15).

Компанія постійно підвищує рівень задоволеності клієнтів шляхом застосування системи якості менеджменту, що охоплює всі комерційні та виробничі процеси, із розумінням ставиться до потреб та очікувань зацікавлених сторін, а також неухильно дотримується у своїй роботі вимог законодавства України.

Для стійкого підвищення рівня конкурентоздатності на ринку Компанія здійснює свою діяльність, ґрунтуючись на ризик-орієнтовному підході, визначенні зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на досягнення встановлених цілей.

Реалізуючи політику у сфері якості керівництво Компанії, відповідно до інтересів замовників, персоналу та суспільства в цілому, бере на себе зобов'язання послуговуватись принципами:

створення умов для самореалізації персоналу, підвищення його компетентності, залучення працівників до участі в удосконаленні системи управління якістю;

постійного покращення системи управління, впровадження інновацій, підвищення прибутковості та конкурентоздатності Компанії;

побудови ефективної системи розвитку бізнесу, що спрямована на досягнення лідерських позицій на ринку;

надання клієнтам сучасних послуг виключно найвищої якості;

дотримання конкурентних умов оплати праці персоналу.

Реалізують політику всі працівники Компанії. Відповідальність за реалізацію політики покладена на генерального директора ТОВ «ВІДІ Автосіті Кільцева».